Brno

2560px-Brno_-_Cathedral_of_Saints_Peter_and_Paul_I.jpg
 
 

Vítejte v Brně

Brno je centrem jižní Moravy a krajské město Jihomoravského kraje. S téměř 400.000 obyvateli je po Praze druhým největším městem České republiky. Brno je sice druhé největší město České republiky, ale zároveň pro něj platí pořekadlo, že co je malé, to je hezké. Letmou prohlídku ulic, uliček, rynků a náměstí v historickém jádru zvládnete za pár hodin, za jediný den dokážete projít městem z jednoho konce na druhý, a ještě Vám zbude čas na prozkoumání zajímavostí a pár slov s těmi, které potkáte cestou. Je to město s přátelskou kosmopolitní atmosférou, plné barevných slavností a vůní, ze severu chráněné límcem zalesněných kopců a s náručí široce otevřenou do prosluněných rovin jižní Moravy. Město ovinuté úponky vinné révy a dávných vinařských tradic, město, jehož milovaným symbolem je drak - lidožrout, město, které má vedle dvou hradů Špilberku a Veveří i dvě radnice a kde se poledne zvoní o hodinu dřív.

Welcome to Brno

Brno is a centre of South Moravia and a country city of the South Moravian region. With its 400.000 inhabitans it is after Prague the second biggest city in the Czech Republic. Despite the fact that Brno is the second largest city in the Czech Republic, it still proves the fact that what is small is pretty. You can investigate streets, alleys and squares in the histroric centre in a few hours, you can walk from one end of the town to another in one day and still have time to explore the attractions and speak a few words to those that you meet on your way. Brno is a city with friendly cosmopolitan atmosphere, full of colourfull events and scents, from North protected by a collar of hills and with its arms opent to the sunny lowlands of South Moravia. The city wrapped in the vine tendrils and old wine-growing traditions, the city with dragon as a beloved symbol, the city that has not only two castles - Špilberk and Veveří - but also two Town Halls, and where the bells chime noon one hour earlier.

https://www.gotobrno.cz/en/find-your-way-in-brno/for-download/