Zlín

 foto: JsF Abb

foto: JsF Abb

 
 

Vítejte ve Zlíně

Město unikátní architektury, perla jednoho z nejobdivovanějších slohů všech dob – funkcionalismu. Zde se zrodila česká průmyslová revoluce. Tomáš Baťa přetvořil Zlín na líheň nových a často neslýchaných myšlenek. Jeho odkaz potkáte na každém kroku, i v dnešní době se zde můžete setkat s novými a moderními myšlenkami. Centrum města s továrním areálem a typickými obytnými čtvrtěmi je památkovou zónou a je součástí Evropského kulturního dědictví. Město Zlín se také chlubí řadou přívlastků – říká se mu město studentů, zeleně, sportu, designu a filmu. Univerzita Tomáše Bati je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. V blízkosti Zlína najdete jedinečnou zoologickou zahradu a atraktivní okolí s nabídkou horských pralesů, orchidejových luk a středověkých hradů. To vše a mnoho jiného nabízí krajské město Zlín, přirozená metropole jihovýchodní Moravy.

Welcome in Zlín

Welcome to a town of remarkable architecture, a pearl of one of the most popular styles of all time – Functionalism, in the city where the Czech Industrial Revolution began. Tomáš Baťa transformed Zlín into a hotbed of new and revolutionary ideas. You can encounter his legacy at every step and meet new and modern ideas to this very day. The city centre, with its factory grounds and typical residential districts, is a heritage zone and part of European cultural heritage. Zlín also boasts a variety of epithets – it is called a city of students, greenery, sport, design and film. Tomáš Baťa University is a centre of cutting-edge science and research on a national and in many respects even international scale. The attractive surrounding area of Zlín offers an exceptional zoo, mountains forests, orchid meadows and medieval castles. The regional city of Zlín, a natural metropolis of southeast Moravia, offers this and much more.

http://www.ic-zlin.cz/wcd/pages/atraktivity/brozury/zlin_pruvodce_a5_2017.pdf